دوره های آموزشی

معرفی و سرفصل دوره های آموزشی دپارتمان فنی و مهندسی DASME

نام دورهپیش نیازطول دورهتاریخ و ساعت شروع دورهشهریه (ریال)رزرو آنلاین
آموزش مقدماتی برنامه نویسی Android-60 ساعت1397/02/017.000.000ثبت نام
آموزش پیشرفته برنامه نویسی Androidاندروید مقدماتی40 ساعت1397/03/156.000.000ثبت نام
نام دورهپیش نیازطول دورهتاریخ و ساعت شروع دورهشهریه (ریال)رزرو آنلاین
آموزش مقدماتی SIEMENS PLM NX-40 ساعت1397/02/017.000.000ثبت نام
سمینار آشنایی با مدیریت چرخه عمر محصول-4 ساعت1397/02/08رایگانثبت نام
آموزش My Teamcenterسمینار PLM20 ساعت1397/02/154.000.000ثبت نام
آموزش مقدماتی Teamcenter ManufacturingMy Teamcenter40 ساعت1397/03/156.000.000ثبت نام
نام دورهپیش نیازطول دورهتاریخ و ساعت شروع دورهشهریه (ریال)رزرو آنلاین
آموزش مقدماتی CATIA V5-40 ساعت1397/02/017.000.000ثبت نام
سمینار آشنایی با 3DExperience-4 ساعت1397/02/08رایگانثبت نام
آموزش 3DS PLMسمینار 3DExperience20 ساعت1397/02/154.000.000ثبت نام
آموزش پیشرفته CATIA V5آموزش مقدماتی CATIA V540 ساعت1397/03/156.000.000ثبت نام