FLY SHEAR ( قیچی پروانه ای)برای قطعه قطعه کردن میلگرد های در حال حرکت روی خط تولید نورد استفاده میشود