نمونه سوالات و نکته ها در catia هدف از این نمونه سوالاتُ بالابردن تسلط دانشجویان بر مباحث گفته شده در جزوات می باشد. این سوالات که در قالب های گوناگون تشریحی- تستی- جای خالی- خود ازمایی و رفع اشکال دسته بندی شده استُ با هدف تکمیل آن توسط اساتید و دانشجویان عزیز با فرمت ورد […]