توضیحاتی در مورد راه حل مشکل قطعات استاندارد در نرم افزارهای CAD و catia را با هم مرور خواهیم کرد آموزش حل مشکلات قطعات catia