ربات گره زن بندل های میلگرد با انتقال بندل های میلگرد از طریق ROLLER CONVEYOR بندل ها در زیر ربات گره زن قرار داده و پس از بسته بندی به انبار انتقال میابد.

support
icon
نیاز به کمک دارید؟
Close
call
09163205810
menu-icon
تیکت پشتیبانی