معرفی نرم‌افزار Enovia.V6 با پیشرفت صنایع در حوزه های مختلف، سازمان‌ها و شرکت‌های بزرگ برای حفظ جایگاه خود در بازار رقابتی، به سرمایه‌‌های فکری بیشتری جهت معرفی محصولات نوآورانه و موردنیاز بازار، در زمان لازم و همچنین استفاده بهینه از تمامی منابع انسانی از طراح تا تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگا، جهت طی روند توسعه محصول، نیازمند […]

آنالیز و شبیه سازی در زمینه شبیه سازی ساخت دیجیتالی ،سلول های رباط و المان محدود در سراسر فرایند توسعه محصول ارئه میدهد گروه مهندسی dasme