FLY SHEAR ( قیچی پروانه ای)

FLY SHEAR ( قیچی پروانه ای)

FLY SHEAR ( قیچی پروانه ای)

قیچی پروانه برای  قطعه قطعه کردن میلگرد های در حال حرکت روی خط تولید نورد استفاده میشود. که در این پروژه این قیچی جهت شبیه سازی حرکت و آشنایی پرسنل با نحوه عملکرد و تعمیر و نگهداری آن دمونتاژ نقشه و شبیه سازی شد. و به عنوان یک پکیج آموزش ارائه گردید.