طراحی مبدل حرارتي بازیافت انرژی (ركوپراتور)

سفارش: گروه ملی صنعتی فولاد ایران نام تجهيز: مبدل حرارتي ركوپراتور حجم ورودي: 20000 مترمكعب بر ساعت دماي ورودي: 30 درجه سانتيگراد دماي خروجي: 380 درجه سانتيگراد دماي ورودي قسمت گرم: 800 درجه سانتيگراد دماي خروجي قسمت گرم: 550 درجه سانتيگراد سرعت خروجي هوا: 197 متر بر ثانيه تعداد باندل: 2عدد محاسبات طراحی حرارتی سیالاتی …