با توجه به اين نكته مهم كه پياده سازي صحيح و بدون نقص راهكار PLM در يك سازمان زمينه ساز موفقيت و پيشرفت همه جانبه آن مي شود، اين فرم جهت درك نياز  صحيح و بررسي درخواست اوليه سازمان هاي متقاضي استقرار راهكار PLM ، بمنظور مشاوره و ارائه خدمات بهتر به سازمان درخواست كننده تهيه گرديده است. لذا خواهشمند است تمامي بندهاي آن را بدقت مطالعه و تكميل نماييد.

نكته 1: براي پاسخ دقيقتر به برخي از پرسش هاي اين فرم، پيشنهاد مي­شود  قبل از تكميل آن پيشنهاد فني – اقتصادي ما را از لينك اينترنتي زير دريافت و مطالعه نماييد:

 https://dasme.co/wp-content/uploads/2017/02/PLM-Proposal-REV.01-1.pdf

نكته 2: پس از تكميل فرم، فايل اسكن شده آن را به آدرس info@dasme.co ارسال نماييد.

براي دريافت فرم  با فرمت PDF كليك كنيد.

براي دريافت فرم با فرمت    DOCX كليك كنيد.