مدیریت چرخه عمر محصول

آموزش catia

آموزش plm

طراحی مهندسی و استقرار سیستم های PLM

مهندسی معکوس در CATIA (فصل اول)

مهندسی معکوس چیست؟

 مهندسی معکوس در CATIA -اجازه دهید قبل از تعریف مهندسی معکوس تعریفی از مهندسی داشته باشیم. مهندسی در لغت از هندسه گرفته شده، به معنای علم اندازه گیری، اما امروزه تعریف‌های گسترده‌تری از مهندسی می شود. آنچه که در اینجا به آن نیاز داریم این است: مهندسی فرآیندی است که طی یک احساس نیاز با محوریت علم موجب ایجاد یک محصول می شود.که آن محصول می باید نیازی را برطرف کند. مهندسی معکوس عکس این فرآیند را انجام می‌دهد ، بدین معنی که محصول،  مورد ارزیابی قرار گرفته ، علوم بکاررفته در آن استخراج شده و بر مبنای علوم بدست آمده محصول تولید می شود و در نهایت رفع نیاز می شود. پس باید توجه داشت که مهندسی و مهندسی معکوس هردو در رفع نیاز مشترک عمل میکنند.آری مهندسی معکوس تنها تولید محصولی که علم آن در اختیار نباشد نیست ، بلکه یکی از راه‌‌های انتقال دانش فنی در کشورهای در حال توسعه است و قضیه همان نرفتن راه رفته شده می باشد.اما چه تمایزی بین مهندسی معکوس و کپی برداری وجود دارد؟ واقعیت آن است که چنانچه در فرایند مهندسی معکوس روح طراحی وجود نداشته باشد و هیچ تلاشی جهت بهینه سازی و ارتقاء کیفیت محصول نشود، با کار ناپسند کپی برداری هیچ تفاوتی نخواهد داشت.گروه مهندسي DASME  سعي دارد تا با انتشار روش ها و ابزار هاي صحيح ، اين فرايند را توسعه دهد. لذا به نظرات ارزشمند اساتيد در اين زمنيه نيازمنديم.

 

این محتوا فقط برای اعضا. شما باید وارد شوید برای مشاهده این محتوا.