دوره پیشرفته CATIA-V5

دوره پیشرفته CATIA-V5

در دوره نرم افزار CATIA-V5 پیشرفته، چه می آموزید؟

در دوره پیشرفته آموزش کتیا CATIA دوره از آموزش نرم افزار کتیا مطالب زیر آموزش داده می شود .

آموزش محیط (Cataloge Editor)

با آموزش محیط (Cataloge Editor) از نرم افزار کتیا می توان با طراحی یک قطعه به صورت پارامتریک بر اساس یک جدول یک کاتالوگ استاندارد طراحی نمود و به کاتالوگهای موجود در نرم افزار کتیا افزود. این محیط بیشتر در شرکت هایی که ازقطعات استاندارد و یا قطعات مشابه در طراحی در مجموعه های خود استفاده میکنند، مورد استفاده گسترده قرار می گیرد

آموزش محیط فرمول نویسی (Formula)

درمحیط فرمول نویسی (Formula) امکان نوشتن فرمول و تعریف تابع وجود خواهد داشت و می توان ابعاد قطعات مدل را به صورت تابع به یکدیگر نسبت داد.

آموزش جدول طراحی (Design Table)

در محیط Design Table نرم افزار کتیا کاربر می تواند جدولی از یک قطعه با ابعاد مختلف تهیه کند و با طراحی پارامتریک قطعه آن را در ابعاد مختلف داشته باشد و از روی آن کاتالوگی از قطعات را بسازد.

آموزش محیط متحرک سازی و شبیه سازی کتیا (DMU Kinematics)


در محیط DMU Kinematics از نرم افزار کتیا این امکان وجود دارد که قیدهای مونتاژی را به قید های حرکتی تبدیل کرد ، همچنین با استفاده از قید های موجود درمحیط DMU Kinematics  می توان مکانیزم های مختلف حرکتی را شبیه سازی کرد

 

محیط ارگونومی (Human Builder)


محیط Human Builder محیطی در نرم افزار کتیا است که به کمک آن می توان با وارد کردن آدمک به محیط کاری میزان هماهنگی آن با محصول را بررسی کرد . همواره مدل طراحی شده چنانچه بخواهد به مراحل نهایی تولید برسد می بایست هماهنگی خوبی با محیط اطراف خود داشته باشد که توسط این محیط می توان به بررسی این موضوع پرداخت .

محیط ورق کاری (Generative Sheetmetal Design)


محيط ورق کاری Generative Sheetmetal Design  از نرم افزار كتيا را مي توان محيط اصلي طراحي ورق (ورق كاري) وطراحي قطعات با ضخامت يكسان دانست، كه با استفاده از ابزار هاي راحت وكاربردي به می توان هر مدلي را از ورق طراحي كرد

درمحیط محيط ورق کاری Generative Sheetmetal Design از کتیا می توان به فرم دهی و خم کاری بر روی ورق های فلزی پرداخت همچنین این امکان فراهم می شود که نقشه گسترده از مدل ورقکاری شده تهیه کرده و با ذخیره کردن با فرمت DXF که فرمتی مناسب برای دستگاه وایرکات است از مدل خروجی تهیه کرد .

 

  آموزش سطح سازی پیشرفته کتیا (Generative Shape Design)


درمحیط Generative Shape Design از نرم افزار کتیا امکان ایجاد سطوح پیچیده فراهم می شود و هنرجو قابلیت ترسیم مدل های غیر هندسی که امکان ترسیم آن در محیط Part Design وجود ندارد پیدا می کند .

آموزش بهینه سازی کتیا (Product Enginnering Optimizer)


محیط بهینه سازی کتیا Product Enginnering Optimizer  به کاربر در بهینه طراحی کردن قطعات مختلف بر اساس پارامتر های طراحی موجود در شکل کمک می کند. محیط Product Enginnering Optimizer دامنه وسیعی از بحث بهینه سازی را حمایت می کند که یکی از وجوه تمایز این نرم افزار با سایرنرم افزار های رقیب محسوب می شود

آموزش سطح سازی حرفه ای کتیا (Sketch Tracer)


در محیط Sketch Tracer هنرجو میتواند تصاویر مدل را به نرم افزار وارد کرده و با استفاده از محیط های طراحی سطوح به طراحی مدل با استفاده از عکس بپردازد .

آموزش سطح سازی حرفه ای کتیا FreeStyle))


به کمک ابزار های پیشرفته موجود در محیط FreeStyle کتیا می توان انواع مدل های پیچیده را درنرم افزار کتیا به راحتی طراحی کرد، یکی از تفاوت های عمده  محیط FreeStyle کتیا با سایر محیط های طراحی در نرم افزار کتیا، آزادی عمل بیشتر و استفاده ازسطوح و خطوط آزاد در طراحی قطعات مختلف می باشد.

 

آموزش محیط Photo Studio))

در محیط Photo Studio از نرم افزار کتیا امکان نورپردازی و ایجاد رندر به صورت حرفه ای از مدل وجود دارد و می توان با ابزار های این محیط به تنظیمات صحنه نورپردازی بر روی مدل پرداخت.

 

پیش نیاز این دوره گذراندن دوره مقدماتی آموزش نرم افزار کتیا است

مدت زمان دوره : 36 ساعت

برای رزرو دوره در ادامه فرم ثبت نام را تکمیل نمایید.