ربات گره زن بندل های میلگرد

ربات گره زن بندل های میلگرد

ربات گره زن بندل های میلگرد با انتقال بندل های میلگرد از طریق ROLLER CONVEYOR بندل ها در زیر ربات گره زن قرار داده و پس از بسته بندی به انبار انتقال میابد.

طراحی مبدل حرارتي بازیافت انرژی (ركوپراتور)

طراحی مبدل حرارتي بازیافت انرژی (ركوپراتور)

در نرم افزار catia v5 مدل سازی شد و پس مهاجرت شرکت به v6 به چرخه عمر محصولات شرکت انتقال یافت.

طراحی سیستم ماشین شارژ کوره پیشگرم 40ton

طراحی سیستم ماشین شارژ کوره پیشگرم 40ton

طراحی سیستم ماشین شارژ کوره پیشگرم 40ton و توسط گروه مهندسی معکوس و بازطراحی و ساخته شده است.

support
icon
نیاز به کمک دارید؟
Close
call
09163205810
menu-icon
تیکت پشتیبانی