توانایی های SIMULIA.V6

توانایی های SIMULIA.V6

نرم افزار SIMULIA.V6 دیگر نرم افزار مجموعه نرم افزاری مدیریت یکپارچه تولید 3DPLM.2 می باشد که از آن جهت انجام انواع تحلیلهای المان محدود استفاده می شود. در اشکال و متن ذیل از جمله مهمترین توانایی های این نرم افزار بیان شده است: 1- تحلیلهای المان محدود مکانیکی-حرارتی، ارتعاشی-اکوستیک، سیالاتی-حرارتی، سازه ای- کامپوزیتی، 2- استفاده […]

نرم افزار SIMULIA ABAQUS-V6

نرم افزار SIMULIA ABAQUS-V6

معرفی نرم‌افزار Simulia.Abaqus.V6 نرم‌افزار Simulia.V6 قابلیت تحلیل خطی ساده و پیچیده ترین مدل‌سازی های غیر خطی را دارد. این نرم‌افزار شامل مجموعه المان‌های گسترده‌ای می‌باشد که در مدل‌سازی انواع مواد با خواص و رفتار گوناگون نظیر فلزات، لاستیک‌ها، پلیمرها، کامپوزیت‌ها، بتن مسلح، فومهای فنری و نیز شکننده و همچنین مصالحی ژئوتکنیکی نظیر خاک و سنگ، […]