توانایی های DELMIA.V6

توانایی های DELMIA.V6

نرم افزار DELMIA.V6 دیگر نرم افزار مجموعه نرم افزاری مدیریت یکپارچه تولید 3DPLM.2 می باشد. در اشکال و متن ذیل از جمله مهمترین توانایی های این نرم افزار بیان شده است: 1- شبیه سازی و طراحی پیشرفته ربات ها 2- طراحی و شبیه سازی خطوط پیچیده و جريان توليد در كارخانه 3- محیط های ماشینکاری […]

توانایی های CATIA V6

توانایی های CATIA V6

همانطور که گفته شد نرم افزار CATIA V6 پایه و اساس مجموعه نرم افزاری 3DPLM.2 می باشد. در اشکال و متن ذیل از جمله مهمترین توانایی های این نرم افزار بیان شده است: 1- طراحی سه بعدی احجام 2- اتوماسیون صنعتی 3- طراحی خطوط پیچیده پایپینگ 4- شبیه سازی مکانیزمها و انواع حرکت 5- طراحی […]

نرم افزار DELMIA

نرم افزار DELMIA

نرم افزار Delmia.V6 جهت شبیه سازی مجازی فرایند ساخت و تولید