توانایی های CATIA V6

همانطور که گفته شد نرم افزار CATIA V6 پایه و اساس مجموعه نرم افزاری 3DPLM.2 می باشد. در اشکال و متن ذیل از جمله مهمترین توانایی های این نرم افزار بیان شده است: 1- طراحی سه بعدی احجام 2- اتوماسیون صنعتی 3- طراحی خطوط پیچیده پایپینگ 4- شبیه سازی مکانیزمها و انواع حرکت 5- طراحی …

نرم افزار CATIA

معرفی نرم‌افزار Catia.V6 این نرم‌افزار متفاوت تر از سایر ویرایش های قدیمی خود تجربه تولید مجازی برای شرکت‌ها در هر اندازه و صنعتی که باشند را با استفاده از محیط های پیشرفته و ماژول های طبقه بندی شده، قدرتمند و نوآورانه فراهم می سازد. Catia.V6 اقتصاد و مردم را در دنیای مجازی با دیجیتال کردن …