لذت طراحی با CATIA V6

لذت طراحی با CATIA V6

با CATIA V6 از طراحی لذت ببرید.     یک فیلم آموزشی در رابطه  با محیط مونتاژ catia v6

توانایی های CATIA V6

توانایی های CATIA V6

همانطور که گفته شد نرم افزار CATIA V6 پایه و اساس مجموعه نرم افزاری 3DPLM.2 می باشد. در اشکال و متن ذیل از جمله مهمترین توانایی های این نرم افزار بیان شده است: 1- طراحی سه بعدی احجام 2- اتوماسیون صنعتی 3- طراحی خطوط پیچیده پایپینگ 4- شبیه سازی مکانیزمها و انواع حرکت 5- طراحی […]

نرم افزار CATIA

نرم افزار CATIA

معرفی نرم‌افزار Catia.V6 این نرم‌افزار متفاوت تر از سایر ویرایش های قدیمی خود تجربه تولید مجازی برای شرکت‌ها در هر اندازه و صنعتی که باشند را با استفاده از محیط های پیشرفته و ماژول های طبقه بندی شده، قدرتمند و نوآورانه فراهم می سازد. Catia.V6 اقتصاد و مردم را در دنیای مجازی با دیجیتال کردن […]