یکپارچه سازی نرم افزارهای مهندسی

یکپارچه سازی نرم افزارهای مهندسی

برخی مزایای یکپارچه سازی سیستم های CAE با پلتفرم TC

 • امکان الحاق داده های CAE به فایل های اولیه CAD
 • امکان مدیریت رویژن های فایل های CAE
 • امکان استفاده از اطلاعات CAE در گزارشات و فرم های آنالیز و کنترل کیفی در یک محیط واحد
 • امکان استفاده مجدد از پروژه های CAE با کمترین تغییرات
 • امکان طراحی فرایند برای تحلیل ها
 • امکان یکپارچه سازی با انواع نرم افزارهای CAE
 • سرعت دادن به فرایند های تغیییر و تاییده های اسناد تحلیلی
 • سرعت جستجوی داده های تحلیلی
 • پشتیبانی از انوع فرمت های CEA
 • امکان یکپارچه سازی با ANSYS, ABAQUS,LMS,SIMDESIGNER, …
 • امکان طراحی هم زمان
 • امکان اجرای فرایند انتشار پس از تحلیل
 • امکان CHECK IN & CHECK OUT در هنگام طراحی
 • امکان بک آپ گیری اتومات از داده های CAE
 • گزارش گیری از داده های تولی شده در CAE