کوره پیشگرم  پوشری در CATIA V6

کوره پیشگرم پوشری در CATIA V6

کوره پیشگرم پوشری در CATIA V6

نام تجهيز: كوره پيشگرم

تعداد قطعات : 1158 قطعه مدل شده در catia v6

ظرفيت: 40 تن در ساعت
سايز شمش ورودي: شمش 6000×150×150 و 4000×150×150
حد­اكثر گنجايش قرارگيري شمش در كوره: 133 عدد
سيستم شارژ: پوشري (پرس هيدروليكي)
سيستم تخليه: پوشري (ترايبر هيدروليكي)
تعداد مشعل­ها: 11 عدد
نوع سوخت: تركيب گاز طبيعي- هوا (يك حجم گاز با ده حجم هوا)
ماكزيمم ظرفيت سوخت مشعل­ها: 2090 متر مكعب گاز در يك ساعت
ماكزيمم توليد انرژي: 18810000 كيلوكالري در يك ساعت
حداقل زمان ماندگاري هر شمش درون كوره: 243 دقيقه
سيستم بازيافت انرژي: مبدل حرارتي ركوپراتور

محل اجرا: گروه ملی صنعتی فولاد ایران