محیط اسکچ در CATIA

محیط اسکچ در CATIA

فراگیری محیط sketch یکی از اساسی ترین وظایف کاربران نرم افزارهای CAD به شمار میرود، چرا که اساس مدل های سه بعدی در این محیط نهاده میشود. لذا کاربران عزیز توجه داشته باشند که عجله ای برای ایجاد مدل های سه بعدی نکرده و تسلط بر محیط sketch را مدنظر قرار دهند. ما در اين جزوه سعي كرده ايم تا ناگفته هاي محيط SKETCH از جمله طراحي پارامتريك را نيز اشاره اي داشته باشيم.

 

2-1 معرفی محیط اسکچ

تمام اشکال سه بعدی از یک یا چند ترسمه دو بعدی ایجاد میشوند. این ترسیمه را sketch گویند. در واقع sketch ها‌ی دو بعدی محدوده ای را مشخص میکنند که فرمان های ایجاد احجام سه بعدی( features)  باید مطابق با آن، بعد سوم را تشکیل دهند. بنا بر این هرگاه بخواهیم در نرم افزارهای CAD، یک قطعه سه بعدی طراحی کنیم، باید ابتدا اسکچ های مورد نیاز آن را رسم کنیم. لذا این محیط به تنهایی کاربردی نبوده و با قرار گیری در کنار محیط های سه بعدی ، مانند،  part design ، shape design و غیره، به عنوان اساس ایجاد مدل های سه بعدی بکار میرود.

برای ورود به محیط sketch میتوان از هر محیطی که در آن به مدل سازی اولیه پرداخته میشود(metal part,shape,sheet‌ و…) استفاده کرد.

[upme_private]Place member only content here

برای دانلود اینجا کلیک کنید.

[/upme_private]