شبیه سازی و تحلیل المان محدود فرآیندهای جوشکاری

شبیه سازی و تحلیل المان محدود فرآیندهای جوشکاری

آموزش شبیه سازی  و تحلیل المان محدود فرآیند جوشکاری با نرم افزارهای با Simufact.Welding

 

 • معرفی نرم افزار Welding

 

Simufact.Welding نرم­افزاری است که از تکنولوژی  Postprocessor-GUI(این تکنولوژی رابطی برای فرآیند ساخت به کمک کامپیوتر (CAM) و ماشین­های کنترل عددی است) برای شبیه ­سازی جوشکاری و تحلیل آن استفاده می­کند. این نرم افزار قادر است فرآیندهای پیچیده جوشکاری را با چندین روبات متفاوت (ترتیب، مسیر و جهت) که به راحتی ساخته و ویرایش می شوند را شبیه­ سازی و هر ربات در چندین مسیر متفاوت که ترتیب آنها را کاربر تعیین می­کند، مدل­سازی کرد. مراحل زیر در شبیه ­سازی عددی فرآیند جوشکاری قطعه با استفاده از این نرم افزار در نظر گرفته می­شوند:

1- مشعل جوش، با وارد کردن دما که بزرگی آن مقداری از دمای ذوب قطعه بیشتر است، شبیه سازی شده و در مرز بین دانه­ ها که در پاس جوشکاری به وجود آمده و نواحی کناری آن که شامل قطعه کار و پاس­های رسوب داده شده قبلی است ایجاد می­شود.

2-­ ایجاد نشدن دانه­های جدید در پاس جاری و قبلی (به­ منظور استفاده از اين تكنيك كليه المانهاي فلز پايه و المانهاي فلز جوش كه بعد در اثر رسوب مواد بايستي متولد مي­شدند، ايجاد شده سپس المانهاي مربوط به فلز جوش غيرفعال مي­شدند) تا وقتی که مراحل بکارگیری مشعل برای دانه­ی جوش مورد نظر انجام شود.

4- تعریف سنسورهای حرارتی برای اعمال دما در بکارگیری مشعل و کنترل خروجی حرارتی در زمان به کارگیری و خنک شدن دانه­های جوش صورت می­گیرد.

5-­ امکان در نظر گرفتن تمام دانه ­های جوش که در هنگام تحلیل حضور دارند به جز دانه­ هایی که هنوز وارد نشده­ اند و در دمای اولیه و به صورت یک ماده با خواص تعریف شده حضور دارند. به وسیله­  این مرحله این امکان به وجود می آید که دانه­ ها با تغییر شکل منطقه جوش جابجا شده و تا مرحله­ای از تحلیل که به صورت فعال در نیامده­اند حضور داشته باشند. ابتدا توضیحاتی مختصر در مورد نحوه عملکرد دما، ایجاد مسیر و منبع اعمال حرارت که سه عامل مهم در شبیه­ سازی فرآیند جوشکاری می­باشند می­دهیم.

 

 • اهداف دوره:
  • شبیه سازی عددی فرآیندهای جوشکاری قوس الکتریکی
  • محاسبه تغییرات دمایی در حین جوشکاری و بعد از پایان آن
  • محاسبه تنشهای پسماند ناشی از شار حرارتی در ناحیه جوش و اطراف آن
  • محاسبه تغییرشکل های ناشی از جوشکاری در راستاهای مختلف
  • محاسبه تنشهای ایجاد شده در راستاهای متفاوت
  • محاسبه تغییرات متالورژیکی ناشی از جوشکاری

 

 • سرفصل مطالب دوره:

سرفصل مباحث مطرح شده در این دوره به شرح زیر است. بدیهی است آشنایی با نرم­ افزارهای مدلسازی سه بعدی و مفاهیم المان محدود از الزامات شرکت در دوره می باشد لذا در صورت عدم تسلط کافی، لازم است یکی از دوره­های آموزش مقدماتی نرم­افزارهای Catia و یا Solidwork گذارنده شود.

 

 • معرفی انواع فرآیندهای جوشکاری قوس الکتریکی
 • معرفی مدلهای منبع گرما و نحوه مدلسازی آنها
 • انواع تغییرشکل و تنشهای پسماند در جوشکاری قوس الکتریکی
 • روشهای مخرب، نیمه مخرب و غیرمخرب محاسبه تنشهای پسماند
 • مدلسازی سه بعدی قطعات جوشکاری شده
 • ایجاد مدل المان محدود قطعات
 • تخصیص متریال به قطعات و تعیین خواص فیلر جوشکاری
 • تعیین شرایط مرزی حرارتی-مکانیکی
 • ایجاد مجموعه نقاط و تعیین مسیر جوشکاری

10-­ تعیین شکل پخ و پارامترهای جوشکاری

11-­ تنظیمات حلگر و نوع تحلیل المان محدود

12-­ بررسی نتایج حاصل از تحلیل و شبیه سازی حرکت منبع گرما

13-­ نحوه مقایسه بین نتایج شبیه سازی

14-­ حل مثالهای کاربردی صنعتی

 

 • مدت زمان و هزینه دوره:

این دوره در 30  ساعت مفید برگذار خواهد شد ولی ملاک اتمام دوره یادگیری کامل مطالب و انجام پروژه های صنعتی می­باشد . هزینه دوره به همراه تحویل نرم افزار، فایلها و فیلمهای آموزشی  بسته به شرايط و محل برگذاري  توافقي خواهد بود. حداکثر تعداد شرکت کنندگان در یک دوره 7 نفر میباشد. بدیهی است جهت برگزاری دوره در سایت سازمان های متقاضی هزینه دوره مجددا محاسبه خواهد شد.

برای ثبت نام کلیک کنید…..

w3