كتاب زبان اصلي “مديريت چرخه عمر محصول” (PLM)

كتاب زبان اصلي “مديريت چرخه عمر محصول” (PLM)

John Stark يكي از مديراني است كه از ابتداي سفر PLM در جهان حضور داشته ،( از سال 1985) او در سال 2004 اولين كتاب در اين زمينه را منتشر كرد و اهداف اين تكنولوژي را بيان نمود. پس از استقبال بينظير از اين كتاب و پيشرفت اين تكنولوژي به شكل امروزي، وي در سال 2015 با ويرايش جديد نسخه هاي قبلي، دو جلد كتاب از تكنولوژي PLM منتشر نمود. همانطور كه بر روي جلد اين كتاب نيز آورده شده است. نويسنده اين تكنولوژي را بهترين راهكار توسعه محصول در قرن 21 ميداند. بطوري كه معتقد است در قرن 21 راهكارهاي PLM و اينترنت اشياء با يكديگر ادقام خواهد شد و زمينه نصل چهارم انقلاب صنعتي را رقم خواهند زد. در جلد اول اين كتاب مفاهيم، مزايا و تعارف تكنولوژي PLM از ديدگاه مديريتي آورده شده است. بزودي جلد دوم را نيز بر روي سايت قرار خواهيم داد.

براي ديدن سرفصل هاي اين كتاب،‌فايل زير را دانلود نماييد.

[upme_private]

Place member only content here

 

PLM راهكار توسعه محصول در قرن 21

[/upme_private]