مهندسي معكوس در CATIA ( فصل دوم)

مهندسي معكوس در CATIA ( فصل دوم)

Digitized Shape Editor مهندسي معكوس در CATIA ( فصل دوم)

این محیط یکی از محیط‌های بسیارکاربردی CATIA  می باشد که جهت خواندن، وارد کردن، وانواع عملیات روی فایل‌های ابر نقاط می باشد. این ابر نقاط میتوانند پس از ویرایش در محیط‌های دیگری همچون  Quick Surface Reconstruction، Surface Machining ، DMU مورد استفاده قرار گیرند و با تبدیل شدن به فرمت‌های متعارف به نرم افزار‌های دیگر فرستاده شوند.بطور خلاصه می توان خصوصیات این محیط را بشکل زیر نام برد.

  • قابلیت وارد کردن بیش از 10 نوع فرمت ابر نقاط
  • در نظر گرفتن مشخصات ویژه فیلد های وارد شده در صورت لزوم مانند لبه‌های آزاد، سطوح مش‌بندی شده و…
  • پردازش بسیار سریع ابر‌ها( حتی با چندین ملیون نقطه ) بواسطه عملیات‌هایی همچون، فعال سازی و غیر فعال سازی، حذف نقاط اضافی و فیلترینگ.
  • ساخت ماهرانه و آسان المان‌های مختلف ابر نقاط (points, scans, grids, meshes ).
  • نمایش آنالیز‌های مختلف ابر نقاط
  • عمیات‌های ویرایشی مختلف مانند پیوند دادن چند ابر‌نقطه[1]، تراز کردن[2]، برش‌های صفحه‌‌ای و…
  • قابلیت صادر کردن با چندین فرمت
  • حفظ ساختار اولیه مدل
  • ایجاد پوشش جهت استفاده مستقیم در دیگر کاربرد‌ها و یا تجسم

[1] merging

[2] aligning

[upme_private]Place member only content here

پردازش ابر نقاط

 

[/upme_private]