تفاوت EBOM  و MBOM

تفاوت EBOM و MBOM

در دنیای طراحی و تولید محصول،  لیست قطعات مورد نیاز یا به اختصار BOM( BILL OF MATERIAL) اسناد  حیاتی برای تیم های مهندسی و ساخت،  در رابطه  با اطلاعات محصول است. مدیریت اشتباه این اسناد میتواند باعث ایجاد  خطاهای محصول، تاخیر زمانی ، هزینه های اظافی و … شود.

صورت مواد یا BILL OF MATERIALS(BOM) معمولاً برای دریافت  فهرستی از مواد موردنیاز در مقایسه با مصالح مصرف‌شده در یک پروژه بکار می‌رود.درحالی‌که مواد مورداستفاده قید می‌شوند ، مراحل اماده‌سازی نیز در نظر گرفته می‌شود.در BOM بخش تولید تمامی جزییات و همچنین مواد خام مورداستفاده نیز قید می‌شود.همانند دستورالعمل‌های مختلف،انواع مختلفی از BOM با توجه به کاربرد ان ها وجود دارد،که با توجه به پیچیدگی،دقت،سطح جزییات و … تعیین می‌شود.جنبه‌های تولید محصول در مهندسی و تولید BOM و همچنین نحوه ارتباط داخلی آنها در سیستم مدیریت چرخه فرایند محصول بسیار با اهمیت است. بطوری که توابع تعادل هزینه ، وزن و تکنولوژی از همین BOM ها بدست میآید. در جدول زیر دو نوع BOM که در فرایند چرخه عمر محصول بیشترین اهمیت را دارند بصورت مقایسه آورده ایم.

1

2

3

kyhf

تصویر بالا نشان میدهد که چگونه بعد از ایجاد مدل های CAD صورت های متریال مختلف بترتیب ایجاد خواهند شد و سپس جهت برنامه ریزی منابع سازمانی به سیستم ERP ارسال میشود. معمولا ایجاد BOM ها در PLM صورت میگیرد.

ppt_img

  تصویر بالا یک مثال از ساختار BOM های مهندسی و ساخت میباشد. و ارتباط بین EBOM و درخت طراحی CAD و خروجی نهایی MBOM را نشان میدهد. همانطور که مشاهده میشود. ساختار EBOMیک ساختار تو در تو بوده و ساختار MBOMیک ساختار فهرست وار میباشد.

رفع عیوب در محیط EBOM به راحتی قابل انجام نیست.ایجاد تغییرات در فرایند محصول یا حتی قطعات به سادگی امکان پذیر نیست و هزینه و زمان بسیاری می‌برد.

عملکرد زود هنگام در BOM و ویژگی های آن ، پیش از این گفته شد.

اقدام دیر هنگام برای مباحث BOM باعث ایجاد آثاری منفی به شرح زیر می شوند ؛

  • مباحث همگام سازی BOM برای مثال ؛ مباحث مهندسی که منجر به مباحث تولید می شوند و یا بالعکس.
  • مداخله دستی در سیستم که منجر به نظارت ادمین،گسترش امور نظارتی ادمین و مسائلی که به انطباق امور می انجامند.
  • ایجاد مشکل در سطح موجودی صورت کالا ها که مسائل مالی را در پی خواهد داشت.
  • محاسبه نا صحیح هزینه محصول و ایجاد واریانس در حساب ها
  • مسائل مربوط به خدمات پس از فروش ، تبلیغات و برند سازی
  • تولید خارج از تنظیمات اجزا

دو دیدگاه مختلف نسبت به تنظیم EMOM و MBOM وجود دارد.همگام سازی و تنظیم EBOM و MBOM نیازمند اماده سازی هایی بسیاری می باشد.همانند مسائلی که مهندسی را از ساخت متمایز می سازد.

یک EBOM صحیح و کامل می‌تواند قسمت ساخت را جهت اجرای عملیات تولید اماده سازد.در این راستا PLM به ابزاری نهایی جهت همگام سازی EBOM وMBOM مبدل شده است ، که باز خورد انرا تماماً منعکس می کند.