معرفی Simcenter

معرفی Simcenter

امروزه دپارتمان های مهندسی باید محصولاتی هوشمندی را توسعه دهند که مستلزم ترکیبی از توابع مکانیکی ،اکترونیک و کنترل است ، بکارگیری مواد و روش های ساخت و تولید جدید و تحویل یک طرح جدید در کوتاهترین سیکل طراحی نیز یکی دیگر از چالش هاست. لذا روشهای مهندسی فعلی برای تایید کارایی محصول نیاز به یک روش پیشگویانه تر  در استخراج نتایج جهت توسعه محصول دارد.

Simcenter از مجموعه نرم افزاری siemens PLM یک نرم افزار منحصر به فرد در شبیه سازی طراحی های ترکیبی، 3D CAE و تست بوده که به شما کمک میکند تا نتایج طراحی را در سراسر چرخه عمر محصول از قبل پیشگویی کنید. با ترکیب شبیه سازی های مبتنی بر فیزیک و با بینشی که از تحلیل ایجاد خواهد شد، شما قادر خواهید بود تا طرح خود را بهینه کرده و با اعتماد بنفس ایجاد شده سرعت نوآوری را بالا ببرید.

دریافت بروشور

برای آشنایی بیشتر میتوانید ویدئو زیر را دانلود کنید.