محدوده PLM

محدوده PLM

محدوده PLM:

تعریف واضح محدوده PLM امری مهم برای دست یابی به یک مقایسه دقیق است. همچنین دانستن این نکته که تمامی شرکت های محدوده PLM را یکسان تعریف نمی کنند، حائز اهمیت است.

برخی از فروشندگان PLM به خصوص آنهایی که منشاء در CAD، CAM یا CAE دارند و هنوز از این ابزارها در نمونه کارها و پروژه هاشان دارند، به منظور گزارش درآمد بیشتر، این ابزارها را نیز در محدوده PLM قرار می دهند.

همچنین برخی از تحلیل گران صنایع نیز به منظور بزرگ تر نشان دادن بازار PLM، این ابزارها را نیز در محدوده قرار می دهند. راهنمای تکنولوژی PLM با دقت بیشتری، همان طور که در ادامه به آن اشاره خواهد شد، چهار سطح متفاوت از قابلیت های آن را بیان می کند.

  • قابلیت های اساسی که مربوط به قابلیت های مرسوم PDM است.
  • قابلیت های تعمیم یافته.
  • قابلیت های ادغام شده.
  • قابلیت های استراتژیک.

importance_of_plm1

 

ارزش و اهمیت PLM در چرخه کاری یک محصول متفاوت است. بالاترین حد اهمیت آن از مرحله شروع ایده تا راه اندازی محصول و در مرحله طراحی و توسعه آن می باشد. در مرحله راه اندازی محصول تا پایان فرآیند تولید از اهمیت کمتری برخوردار است. مرحله ساخت و توزیع زمانی است که ERP نقش اساسی را بازی می کند. و نهایتاً PLM اهمیت بیشتری را در مرحله پشتیبانی و نگه داری محصول خواهد داشت.