طراحی مبدل حرارتي بازیافت انرژی (ركوپراتور)

طراحی مبدل حرارتي بازیافت انرژی (ركوپراتور)

سفارش: گروه ملی صنعتی فولاد ایران

نام تجهيز: مبدل حرارتي ركوپراتور

حجم ورودي: 20000 مترمكعب بر ساعت

دماي ورودي: 30 درجه سانتيگراد

دماي خروجي: 380 درجه سانتيگراد

دماي ورودي قسمت گرم: 800 درجه سانتيگراد

دماي خروجي قسمت گرم: 550 درجه سانتيگراد

سرعت خروجي هوا: 197 متر بر ثانيه

تعداد باندل: 2عدد

محاسبات طراحی حرارتی سیالاتی این تجهیز در نرم افزار aspen انجام گرتفه و پس از تعیین مشخصات فیزیکی دقیق، در نرم   افزار catia v5 مدل سازی شد و پس مهاجرت شرکت به v6 به چرخه عمر محصولات شرکت انتقال یافت.

این تجهیز  توسط گروه مهندسی DASME به سفارش گروه ملی صنعتی فولاد ایران طراحی ، تکنولوژی و برای اولین بار در این شرکت ساخته و نصب گردید.