ماشین دیس شارژ کوره

ماشین دیس شارژ کوره

ماشین دیس شارژ کوره

محل اجرا: گروه ملی صنعتی فولاد ا کاربرد این تجهیز در تخلیه کوره های پیشگرم فولادی از نوع فشاری بوده که جهت تخلیه شمش های گرم شده از کوره از آن استفاده میشود.

محرک های این ماشین تماما” هیدرولیکی بوده که طراحی مکانیکی و هیدرولیکی ان توسط تیم مهندسی dasme انجام گرفته است.

طراحی – ساخت – و نصب توسط گروه DASME