فرم درخواست

با توجه به اين نكته مهم كه پياده سازي صحيح و بدون نقص راهكار PLM در يك سازمان زمينه ساز موفقيت و پيشرفت همه جانبه آن مي شود، اين فرم جهت درك نياز  صحيح و بررسي درخواست اوليه سازمان هاي متقاضي استقرار راهكار PLM ، بمنظور مشاوره و ارائه خدمات بهتر به سازمان درخواست كننده تهيه گرديده است. لذا خواهشمند است تمامي بندهاي آن را بدقت مطالعه و تكميل نماييد.

نكته 1: براي پاسخ دقيقتر به برخي از پرسش هاي اين فرم، پيشنهاد مي­شود  قبل از تكميل آن راهنمای آشنایی- انتخاب- پیاده سازی  را از لينك زير دريافت و مطالعه نماييد:

PLM GUID- V01

برای دریافت فایل متنی قابل ویرایش سند ممیزی سایت و درخواست پروپوزال با ایمیل info@dasme.co مکاتبه نمایید. لطفا با نامه رسمی شرکت و یا ایمیل سازمانی درخواست خود را مطرح نمایید.