فرم درخواست سیستم PLM/PDM

درخواست پیاده سازی سیستم PLM/PDM

اين فرم جهت بررسي درخواست اوليه سازمان هاي متقاضي استقرار راهكار PLM/PDM ، بمنظور مشاوره و ارائه خدمات بهتر به سازمان درخواست كننده تهيه گرديده است. لذا خواهشمند است تمامي بندهاي آن را بدقت مطالعه و تكميل نماييد.
 • هدف شرکت یا سازمان خود را از پیاده سازی PLM توضیح دهید.
 • توضيح دهيد (از قبيل تحقيق و توسعه، مهندسي، توليد و...):
 • Rich clientThin client 
  افزودن یک ردیف جدید
  1-¬ Rich client ( CAD,CAM,CAE, Leaders personel,s): 2-¬ Thin client( viewer, customer, supplier personel,s):
 • مشخصات فنی سیستم های سرور و کلاینت های موجود خود را بیان کنید.
 • از چه نرم افزارهای برای طراحی و یا ایجاد اسناد استفاده می کنید.
 • نامنام خانوادگیسمت سازمانیشماره تماس سازمانیشماره تماس همراهایمیل 
  افزودن یک ردیف جدید
  منتظر تماس ما باشید.