عقاب افشان (اسکانیا) به PLM پیوست

عقاب افشان (اسکانیا) به PLM پیوست

پروژه نصب، راه اندازی و آموزش مجموعه نرم افزار 3DPLM.2.V6R2013x در شرکت اتوبوس سازي عقاب افشان (اسکانیا):

 

مدت زمان اجرای پروژه: 18 روز کاری

تعداد سیستم های سرور: 2عدد

نرم افزارهای نصب شده بر روی سرور:

* ­ SQL Server Database

*­ ENOVIA.V6

*­ DS Licence Server

تعداد سیستمهای کلاینت: 35 عدد

نرم افزارهای نصب شده بر روی سیستمهای کلاینت:

* CATIA.V6

* DELMIA.V6

* SIMULIA ABAQUS.V6

* 3DVIA.V6

* ENOVIA.VPM.V6

مدت زمان آموزش: 260 ساعت

نرم افزارهای آموزش داده شده:

  • برگزاری سمینارهای معرفی راهکار PLM به مدت 16 ساعت
  • نرم افزار V6 به مدت 90 ساعت
  • نرم افزار V6 به مدت 170 ساعت

واحد ها و دپارتمانهای مجهز شده به سیستم PLM: دپارتمان مهندسی، دپارتمان R&D، واحد برنامه ریزی و واحد تولید

گالری تصاویر: