طراحی پارامتریک در CATIA (فصل دوم)

طراحی پارامتریک در CATIA (فصل دوم)

این محیط به شما امکان می دهد تا قوانین پایه و تجارب کاری که در محیط کار خود کسب کرده اید را ایجاد کنید و آنها را ذخیره کرده و در هنگام نیاز از آنها استفاده کنید از این رو مهندسین می توانند فرایندهای مشترک در طراحی قطعات را به طور دلخواه روی طرح پیاده کنند. به طور کل مزایای این محیط را می توان به شکل زیر تقسیم بندی کرد:

  • ایجاد کردن و مدیریت Rules و Checks  به طوری که در تمام طراحی ها استفاده شوند.
  • مدیریت و استفاده مجدد از علوم شرکت پذیر به طوری که می توان مجموع قواعدی را از علوم مختلف دسته بندی و استاندارد نمود و سپس در طراحی های مختلف از آنها استفاده کرد. چه این علوم پایه باشند و چه توسط تجربیات شرکت بدست آمده باشند.
  • تهیه گزارش از مشکلات طراحی بر اساس قواعدی که ایجاد شده اند.

 

 

[upme_private]Place member only content here

 

فصل دوم طراحي پارامتريك

 

[/upme_private]