طراحی مکانیزم ها در CATIA  تالیف دکتر زمانی

طراحی مکانیزم ها در CATIA تالیف دکتر زمانی

کتاب mechanism design از استاد گرامی اقای دکتر نادر زمانی مقیم کانادا، این کتاب بطور کامل طراحی مکانیزم ها را در CATIA توضیح داده و به استخراج انواع نتایج و نمودارهای سرعت، شتاب، جابجای -زمان و … میپردازد. این کتاب بصورت خود اموز بوده و نیاز به هیچگونه فایل آموزشی همراه ندارد. از نکات جالبی که در این کتاب میتوان آموخت ، بدست اورد شتاب کریولیس در نرم افزار CATIA بوده و میتوان پس از فراگیری، انواع مکانیزم ها با چند درجه آزادی را طراحی نمود.

بنده در همینجا از  اقای دکتر زمانی که در کانادا مشغول به تدریس کتیا بوده و لطف خاصی نسبت به جوانان ایران زمین دارند. تشکر میکنم.

[upme_private]

 

از اینجا دنلود کنید.

mechanism design

[/upme_private]