شبیه سازی و تحلیل المان محدود فرآیندهای شکل دهی

شبیه سازی و تحلیل المان محدود فرآیندهای شکل دهی

شبیه سازی  و تحلیل المان محدود فرآیندهای شکل­دهی و عملیات حرارتی با نرم­ افزار Simufact.Forming

 

 • معرفی نرم افزار Forming

با بررسي تحقيقات انجام گرفته در سال­ها­ي اخير به خوبي مي­توان دريافت كه در ميان روش­هاي عددی روش المان محدود نقش عمده ­اي در مطالعه­ مسایل شكل­دهي داشته­ است. با استفاده از اين­ روش­ها، رفتار ماده و فرآيند تغيير شكل تا سطح قابل قبولي شبيه­سازي مي­شود. از اين رو، به كارگيري آن، زمان طراحي ابزار شكل­دهي­ و هزينه توليد را به مقدار قابل توجهي كاهش مي­دهد. شبیه­ سازی فرآیندهای مختلف شکل­دهی و ساخت قطعات با این روش باعث کاهش نیاز به آزمایش کارگاهی، بهبود طراحی قالب به منظور کاهش هزینه­ های تولید، مواد خام و کاهش زمان ساخت می­شود. نرم­افزار Simufact.Forming استفاده شده است که نرم­افزاری بر پایه­ المان­ محدود است و به منظور شبیه­ سازی و تحلیل فرآیندهای مختلف شکل­دهی و عملیات حرارتی از ترکیب نرم­افزارهای مشابه MSC.Super Forg. & MSC.Super Form. ایجاد شده است. این نرم­ افزار به طور کلی از سه محیط مجزای زیر تشکیل شده است:

 • محیط Pre-Processor
 • محیط اجرای شبیه­سازی
 • محیط Post-Processor

 

در محیط Pre-Processor کاربر به ایجاد قطعه و مدل المان­ محدود همراه با شرایط موجود اولیه و سایر فرضیات می­پردازد. و بعد در مرحله شبیه­ سازی نرم­افزار به تحلیل مسئله با توجه به داده­های مرحله­ قبل پرداخته می­شود و در­نهایت پس از تکمیل تحلیل، در محیط Post-Processor، نتایج تحلیل بصورت کامل و شبیه­سازی شده قابل مشاهده می­باشند.

به طور کلی مهمترین توانایی­های این نرم­افزار عبارت است از:

 • قابلیت مدلسازی المان­ محدود فرآیندهای تغییرشکل و انتقال حرارت به صورت همزمان برای شبیه­ سازی فرآیندهای شکل­دهی سرد و گرم را دارد.
 • قابلیت شبیه ­سازی و بررسی تجهیزات مربوط به فرآیندهای شکل­دهی مانند پرسهای هیدرولیک، پیچی، مکانیکی، و چکشها را دارد.
 • قابلیت بررسی و تحلیل تمامی تنشها، تغیر­شکل­ها و کرنش­ها در تمامی صفحات مختصات و بررسی لحظه به لحظه آنها را در حین انجام فرآیند شکل­دهی را دارد.
 • قابلیت تحلیل شکل­دهی چندجسم بطور همزمان­، آنالیز تنش و سایش قالب، جریان ماده­، نیروی لازم برای اجرای فرآیند، شکل­گیری عیوب و شکست را دارد.
 • قابلیت تحلیل مهم فرآیندهای شکل­دهی فلزات مانند نورد رولینگ، فورجینگ، اکستروژن، ورقکاری، خمکاری، و غیره را به همراه تحلیل همزمان تمامی عملیات­های حرارتی مانند نرماله­کردن، آنیل کردن، بازپخت، تنش زدایی و کوئینچ کردن را دارد.

 

 • اهداف دوره:
  • شبیه سازی عددی فرآیندهای شکل­دهی (­انواع نورد و کشش) و عملیات حرارتی
  • محاسبه نیروی لازم برای شکل دهی و نیروی اعمالی رو اجزاء
  • محاسبه تنشهای پسماند ناشی شکل­دهی
  • محاسبه تغییرشکل های ناشی از شکل­دهی در راستاهای مختلف
  • محاسبه تنشهای ایجاد شده در راستاهای متفاوت
  • تحلیل المان محدود عملیات حرارتی تنش زدایی بعد از فرآیند شکل­دهی

 

 • سرفصل مطالب دوره:

سرفصل مباحث مطرح شده در این دوره به شرح زیر است. بدیهی است آشنایی با نرم­افزارهای مدلسازی سه بعدی و مفاهیم المان محدود از الزامات شرکت در دوره می باشد لذا در صورت عدم تسلط کافی، لازم است یکی از دوره­های آموزش مقدماتی نرم افزارهای Catia و یا Solidwork گذارنده شود.

 

 • انواع فرآیندهای شکل­دهی و روش کار آنها
 • معرفی پرسهای هدرولیک در فرآیند کشش و غلطکها در فرآیند نورد
 • انواع تغییرشکل و تنشهای پسماند در فرآیندهای شکل­دهی
 • روشهای مخرب، نیمه مخرب و غیرمخرب محاسبه تنشهای پسماند
 • مدلسازی سه بعدی قطعات و مجموعه های مونتاژی
 • ایجاد مدل المان محدود قطعات
 • تخصیص متریال و خواص مکانیکی مورد نیاز به قطعات
 • تعیین شرایط مرزی حرارتی-مکانیکی
 • ایجاد ابزارآلات شکل­دهی با توجه به نوع تحلیل(کشش-نورد)
 • -­ تعیین پارامترهای ابزارهای شکل­دهی
 • – تنظیمات حلگر و نوع تحلیل المان محدود
 • -­ بررسی نتایج حاصل از تحلیل و شبیه سازی فرآیند شکل­دهی
 • -­ انجام انواع فرآیندهای عملیات حرارتی به صورت کوپله
 • -­ حل مثالهای کاربردی صنعتی

 

 • مدت زمان و هزینه دوره:

این دوره در 30  ساعت برگذار خواهد شد.