شبیه سازی دینامیکی حرکت با نرم افزار SimDesigner Catia-V5

شبیه سازی دینامیکی حرکت با نرم افزار SimDesigner Catia-V5

آموزش شبیه سازی دینامیکی حرکت با نرم افزارSimDesigner Catia-V5

 • اهداف دوره:

  • آشنایی با نحوه عملکرد نرم افزار ADAMS

  • یادگیری مکانیزم اجرایی نرم افزار وانواع قیود مکانیکی

  • نحوه تعریف پارامترهای ورودی در تحلیلهای دینامیکی

  • شبیه سازی دینامیکی سیستمهای مکانیکی

  • نحوه استخراج نتایج مورد نیاز از نرم افزار

 • سرفصل مطالب دوره:

سرفصل مباحث مطرح شده در این دوره به شرح زیر است. تسلط روی نرم افزار CATIA و مفاهیم حرکت دینامیکی از الزامات شرکت در دوره می باشد لذا در صورت عدم تسلط کافی، لازم است دوره آموزش مقدماتی نرم افزار CATIA گذارنده شود.

 

 • مقدمه ای بر سیستم های دینامیکی، اهداف و روش های حل

 • مروری بر کلیات محیط SD Motion و تفاوت های آن با DMU kinematics

 • ساختار درخت طراحی و نحوه تعریف مکانیزم، قطعات ثابت و متحرک

 • نحوه ایجاد و ویرایش مفاصل از قبیل Revolute، Prismatic، Cylindrical، Spherical، Universal، Planar، Rigid، Point-Curve، Curve-Curve، Gear، Screw، Couplerو تعیین درجات آزادی مفاصل.

 • تعریف موتور محرک مکانیزم و شبیه سازی مکانیزم و حل معادلات دینامیکی در نرم افزار

 • مشاهده نتایج شبیه سازی به صورت انیمیشن در نرم افزار

 • انجام آنالیز فضایی و مشاهده برخورد بین قطعات و قفل کردن مکانیزم

 • نحوه تعریف فنر و دمپرهای خطی و غیر خطی و تعیین جرم قطعات و سیستم های دینامیکی به روش های گوناگون

 • تعریف جاذبه، اصطکاک و تماس و تعیین پارامترهای آن و شبیه سازی رفتار مکانیزم تحت تاثیر آن

 • ورود به محیط Adams Postprocessor و و مشاهده نتایج در آن

 • استخراج و ویرایش نمودارهای مختلف در Adams Postprocessor از جمله نیروها، ممانها، مقادیر جابجایی، سرعت، شتاب، پارامترهای اندازه گیری شده و … بر حسب زمان یا دیگر کمیت ها

 • حل مثالهای کاربردی صنعتی

 • مدت زمان و هزینه دوره:

این دوره حداکثر در 20 ساعت مفید برگذار خواهد شد ولی ملاک اتمام دوره یادگیری کامل مطالب و انجام پروژههای صنعتی می­باشد و همچنین به دلیل افزایش راندمان و یادگیری بهتر کلاسها در گروه­های حده­اکثر 4 نفره برگذار خواهد شد.