خدمات IT

تامین ماژول های الحاقی برای سیستم های PLM
ارائه راهکار برای ارتباط مدیریت شده بین سایت های سازنده و تامین کننده، مشتری و ….
نصب و راه اندازی، کانفیگ سخت افزاری و نرم افزاری سیستم های PLM
سفارشی سازی سیستم های PLM
طراحی سیستم های کدینگ متناسب با سیستم های PLM
کلاسه بندی و انتقال داده ها به سیستم های PLM
یکپارچه سازی بین سیستم های PLM و ERP