خدمات آموزشی

آموزش پکیج های  PLM و نرم افزارهای کاربردی مرتبط مطابق با سرفصل های استاندارد.

 

-آموزش اپلیکیشنهای سیستم های PLM

-آموزش TEAMCENTER

-آموزش ENOVIA 3DEXPERIENCE