توانایی های SIMULIA.V6

توانایی های SIMULIA.V6

توانایی های SIMULIA.V6

نرم افزار SIMULIA.V6 دیگر نرم افزار مجموعه نرم افزاری مدیریت یکپارچه تولید 3DPLM.2 می باشد که از آن جهت انجام انواع تحلیلهای المان محدود استفاده می شود. در اشکال و متن ذیل از جمله مهمترین توانایی های این نرم افزار بیان شده است:

1- تحلیلهای المان محدود مکانیکی-حرارتی، ارتعاشی-اکوستیک، سیالاتی-حرارتی، سازه ای- کامپوزیتی،

2- استفاده از زبان برنامه نویس منبع باز پایتون برای برنامه نویسی مستقل در داخل نرم‌افزار

3- انجام هرگونه تحلیل المان محدود مورد نیاز با استفاده از قابلیت ساب روتین نویسی