توانایی های DELMIA.V6

توانایی های DELMIA.V6

توانایی های DELMIA.V6

نرم افزار DELMIA.V6 دیگر نرم افزار مجموعه نرم افزاری مدیریت یکپارچه تولید 3DPLM.2 می باشد. در اشکال و متن ذیل از جمله مهمترین توانایی های این نرم افزار بیان شده است:

1- شبیه سازی و طراحی پیشرفته ربات ها
2- طراحی و شبیه سازی خطوط پیچیده و جريان توليد در كارخانه
3- محیط های ماشینکاری پیشرفته و جامع
4- طراحی و شبیه سازی کامل کارخانه ها
5- طراحی شبیه سازی پیاده سازی سیستم های الکتریکی –مکانیکی-هیدرولیکی
6- شبیه سازی مجازی رفتار انسانها
7- نصب المان كاري ربات ها و برنامه نويسي آنلاين و طراحی و شبیه سازی رباتهای غیر استاندارد
8-كنترل عددي ماشين كاري و بازرسي
9- شبيه سازي انواع حالات ماشين كاري بهمراه ابزارآلات آن
10- مشاهده كل فرايند تولید در کارخانه ها و شبیه سازی تمامی سیستمهای صنعتی