توانایی های CATIA V6

توانایی های CATIA V6

توانایی های CATIA V6

همانطور که گفته شد نرم افزار CATIA V6 پایه و اساس مجموعه نرم افزاری 3DPLM.2 می باشد. در اشکال و متن ذیل از جمله مهمترین توانایی های این نرم افزار بیان شده است:

1- طراحی سه بعدی احجام

2- اتوماسیون صنعتی

3- طراحی خطوط پیچیده پایپینگ

4- شبیه سازی مکانیزمها و انواع حرکت

5- طراحی و پیاده سازی سیستم­های الکتریکی و الکترونیکی

6- طراحی و تحلیل مکانیزم­های پیچیده و شبیه سازی انواع حرکتها در سیستم­های مکانیکی

7- طراحی انواع قالبهای صنعتی و مدلهای ورقکاری و جوشکاری

8- مدلسازی انواع سطوح پیچیده و استفاده از تکنولوژی ابرنقاط

9- شبیه­سازی دینامیکی انواع سیستمهای برقی-هیدرولیکی و پنوماتیکی و بررسی رفتار آنها بصورت مجازی

10- کاتالوگهای­ جامع قطعات صنعتی و ابزارهای ایجاد آنها

11- محیط­های نقشه­ کشی صنعتی مکانیکی- هیدرولیکی و برقی