راهنماي انتخاب و پياده سازي PLM

راهنماي انتخاب و پياده سازي PLM

امروزه بر كسي پوشيده نيست كه نرم‌افزارهای كاربردي در زمینه‌های مختلف صنعت، باعث ساده‌تر شدن محاسبات، نتايج دقيق، كاهش زمان طراحي و توليد¬، حذف روش‌های پرهزينه سعي و خطا، حذف سیستم‌های كاغذي و سرعت در انتقال اطلاعات شده است. اما هميشه براي ما سؤال بود:
چرا باوجود نرم‌افزارهای متعدد طراحي و شبیه‌سازی و مديريتي، بازهم قادر به كاهش زمان و هزينه پروژه‌ها و توليد محصولات نيستيم؟
چرا باوجود سادگي دسترسي به چنين نرم‌افزارهایي در كشور ما و وجود افراد متخصص در اين زمینه‌ها، بازهم خطاهاي مهندسي و مديريتي در محصولات و پروژه‌هاي ما بايد وجود داشته باشد؟
چرا قادر به حفظ مالكيت معنوي و فكري سازمان كه همانا دست آورد¬هاي مهندسي ما می‌باشند، نيستيم؟
چرا هنوز در اكثر توليدات و پروژه‌ها از روش‌های سعي و خطا استفاده مي¬كنيم؟
قطعاً اين مسائل نسبي بوده و پاسخ به آن‌ها به بيش از يك جواب نياز دارد. ولي ما درباره اين موضوعات بسيار تحقيق كرديم و به تجربه، ضعف¬هاي موجود را در پروژه‌هاي انجام‌شده و شركت¬هاي توليدي مختلف بررسی نموديم. ازنظر ما مهم‌ترین عامل در ديدگاهي است كه باعث ايجاد “ديوارهاي نامرئي” بين واحدهای مهندسي، توليد، مديريت، و مشتري گرديده است. اين دیوارهای نامرئي باعث شده‌اند تا بخش مهندسي و مديريت پیام‌های مهم يكديگر را درست و به‌موقع دريافت نكرده و تصميمات اشتباه بگيرند. از طرفي در اكثر شرکت‌های ايراني افراد متخصص وجود دارند ولي تیم‌های متخصص كمتر دیده می‌شود. افراد متخصص معمولاً اطلاعاتشان با رفتنشان از سازمان خارج می‌شود و سازمان بايد دوباره براي بخش زيادي از اين اطلاعات هزينه كند و درواقع مالكيت فكري سازمان‌ها درگرو اين اطلاعات است.
لذا بر آن شديم تا بدانيم دليل به وجود آمدن اين ديوارها چيست، و چرا كمتر توانسته‌ایم كارهاي تيمي منحصربه‌فرد ارائه دهيم. ما متوجه شديم كه در هر قسمت باوجود استفاده از آخرين نسخه‌های نرم‌افزاری، افراد و قسمت‌های مختلف در پشت ديوارهاي خود مشغول بكار بوده و تقریباً هيچ ارتباط مفيدي بين داده‌های آن‌ها با ديگر قسمت‌های سازمان وجود ندارد. درصورتی‌که همگي بر روی‌داده‌های مهندسي يك محصول يا پروژه كار می‌کردند. اين امر باعث مشكلات زيادي شده بود، خطاهایی که در ایجاد مجدد داده‌ها بود، نبودن تجسم درست از محصول، نبودن ارتباط به‌موقع، داده‌های تکراری، داده‌های قدیمی، داده‌های متناقض، فرمت‌های مختلف¬، نبود هیچ راهی برای به‌روزرسانی پس از تغییر داده¬ها، نبودن راهي براي استفاده مجدد از داده‌ها¬، عدم امكان طراحي هم‌زمان، امنيت مناسب برای داده‌ها، فقط بخشی از مشكلات بود. و ما به تحقيق دريافتيم كه ابزار مهندسي مناسب در جهت اجراي كارهاي تيمي در اكثر شرکت‌ها وجود ندارد.
در اين مقاله قصد داريم تا صنعتگران عزيز را با استراتژي مديريتي جديدي آشنا كنيم كه امروزه كمتر كمپاني در جهان ديده می‌شود كه موفق باشد و از اين راهكار استفاده نكند. اين استراتژي كه با ادغام نرم‌افزارهای كاربردي مهندسي محور به يك تكنولوژي مبدل شده است، الزام می‌کند تا اطلاعات مهندسي در كل چرخه عمر محصول به‌گونه‌ای توليد و مديريت شوند، كه در آن تمام شکاف‌ها و ديوارها برداشته‌شده تا تصميمات در هر گوشه از سازمان، با اطلاعات شفاف و بروز و دقيق، اتخاذشده و هزینه‌های اضافی كه در اثر تصميمات اشتباه بخصوص در حوزه مديريت به وجود می‌آیند را كاهش دهد. اين تكنولوژي مديريت چرخه عمر محصول يا به‌اختصار PLM نام دارد. ما در اين مقاله شما را با اين تكنولوژي آشنا مي¬كنيم. اما تصميم با شماست كه بخواهيد ديوارها را برداريد يا پشت اين ديوارها بمانيد.

 

دانلود PLM GUIDE- V01 (راهنماي پياده سازي PLM)