ترکیب ماکرو های و طراحی catia

ترکیب ماکرو های و طراحی catia

ترکیب ماکرو های و طراحی catia

با اجرای ماکرو اول نام قطعات را در درخت طراحی تغییر نام داده و با ماکرو دوم نقشه کارگاهی از قطعات را با شیت هم نام قطعات ایجاد کنید. این ماکرو ها در مونتاژهای سنگین بسیار کاربرد دارد.

در محیط Drafting جزو محیط‌های کاری در دوره آموزش کتیا می‌باشد و غالباً آموزش محیط نقشه کشی کتیا در محیط Drafting در دوره مقدماتی آموزش کتیا است.
در مسیر ورود به این محیط از منوی Start بخش Mechanical Design و در نهایت Drafting می‌باشد.
این محیط از نرم افزار کتیا با دو عنوان Generative Drafting و Interactive Drafting شناخته شده است. در واقع این محیط از نرم افزار کتیا ترکیبی از دو محیط در یک بخش از محیط‌های نرم افزار کتیابه حساب می‌آید.
بخش Generative Drafting: در این حالت با موجود بودن مدل 3D، کاربر هر نمای دلخواه و استاندارد مورد نیاز خود را تهیه نماید و با هوشمندی خود محیط، کاربر هر نوع برش و عملیات دیگر را روی نقشه‌ها می‌تواند انجام دهد و حتی با تغییر در مدل 3D، این تغییرات در نقشه به طور خودکار انتقال داده می‌شود. در این روش عملاً رسم نقشه مفهوم ندارد و خود نرم افزار رسم می‌نماید.
بخش Interactive Drafting: در این حالت کاربر می‌تواند با توجه به امکانات رسم، نقشهٔ 2D مورد نیاز را رسم نماید و حتی محیط نیز خودش به کاربر کمک می‌کند که نماها رسم شده را کامل نماید. مثلاً با رسم 3 نمای استاندارد نمای ایزومتریک را تهیه کرد.هیه نقشه‌های مهندسی قطعه یا مجموعه‌ای از قطعات همیشه مدنظر طراحان بوده است و شرکت‌های سازنده نرم‌افزارهای طراحی مکانیکی این سرویس را برای مشتریان خود قرار داده‌ها.CATIA V5 نیز آن را ارائه داده است. اما به نظر می‌رسد با گسترش روش‌های نوین انتقال داده طی سال‌های آتی که چندان هم دور نیست حضور این بخش در نرم‌افزارهای طراحی مکانیکی کم‌رنگتر شود و چاپ نقشه بر روی کاغذ جای خود را به نقشه‌های الکترونیک دهد.در GENERATIVE DRAFTING نقشه‌های دوبعدی از قطعات مدل شده در محیط‌های کاری سه‌بعدی که در محیط‌های کاری سه بعدی در نماها و برش‌های مختلف و با استفاده از علائم استاندارد نقشه با استانداردهایی مانند ISO (سازمان بین‌المللی استانداردسازی)، JIS (استاندارد صنعتی ژاپن)، ASME (جامعه مهندسان مکانیک آمریکا)، ANSI (موسسه استانداردهای ملی آمریکا) ایجاد می‌شود.ایجاد اندازه‌های دوبعدی یک نقشه پیچیده به صورت خودکار تنها با فشردن یک دکمه، طراح را در ایجاد نقشه تا رسیدن به هدف مورد نظر همراهی می‌کند. در انتها با استفاده از یک ابزار تحلیل می‌توان تمام نقشه را بررسی کرد و اندازه‌ها و علائم قرار گرفته بر روی هم را یافت. این ابزار در نقشه‌های پیچیده برای دستیابی به نتیجه‌ای بهتر بسیار مفید است.قابلیت بازخوانی فایل نقشه‌های دو بعدی از قالب‌های مختلف باعث شده است تا به راحتی بتوان نقشه‌ای را که در نرم‌افزار دیگری ایجاد شده است به GENERATIVE DRAFTING انتقال داد و تغییرات لازم را بر آن اعمال کرد. وجود قابلیت ذخیره داده در قالب نرم‌افزارهای دیگر باعث می‌شود تا ارتباط شرکت‌های استفاده کننده از CATIA V5 با شرکت‌های کاربر سایر نرم‌افزارها حفظ شود.ارتباط نماهای نقشه با قطعه اصلی همواره برقراری است و در صورت تغییر ابعاد و شکل قطعات، نقشه‌های آن به صورت خودکار به روز می‌شوند. حتی این جریان به صورت عکس نیز می‌تواند اتفاق بیفتد یعنی با تغییر ابعاد در نقشه دوبعدی تغییرات به قطعه اصلی انتقال یابد. خصوصیت مذکور قابلیت کار همزمان بر روی نقشه و قطعه را برای طراح فراهم می‌آورد.تهیه نقشه از نماهای انفجاری (نمای قطعات در وضعیت جدا از هم)، تهیه لیست قطعات، همچنین قرار دادن علائم استاندارد جوش، صافی سطوح، تلرانس‌های هندسی و اندازه و تهیه جدول سوراخ‌های قطعه همراه با مشخصات مکانی سوراخ از سایر قابلیت‌های GENERATIVE DRAFTING است.

نقشه های کاربردی catia