تبدیل ایده به اجرا

تبدیل ایده به اجرا

تبدیل ایده به اجرا

در بسیاری از سازمانها ، مهندسین با تجربه، خلاق و مبتکری وجود دارند که بعضا هنگام برخورد با مشکل، طرحی به نظرشان می­رسد و اطمینان دارند که این طرح مشکل را حل می­کند، اما بدلیل عدم توانایی در تبدیل ایده به اجرا یعنی پیاده سازی طرح وبررسی جوانب آن در یک فضای مجازی برای ارائه و گرفتن خروجی­های لازم جهت اجرا، مانند نقشه های مونتاژی،نقشه های کارگاهی، برنامه زمانبندی کنترل پروژه، برآورد هزینه و برگشت هزینه و … با مشکل روبرو شده و در نهایت یا طرحشان اجرا نمی­شود و یا اگر هم اجرا شود با سعی و خطا ، هزینه زیاد و بدون اسناد لازم اجرا شده که منجر می­شود فقط خودشان بدانند چه کرده اند. و این روش کوتاه مدت و پر ریسک خواهد بود. ما میتوانیم با مشورت شما طرحتان را برای شما مدل سازی کرده و جوانب کار را از هر لحاظ برای شما شبیه سازی کنیم تا با اطمینان به مرحله پر هزینه اجرا وارد شوید.

 با تشکر شرکت ایژک صنعت پارس