طراحی صنعتی

طراحی صنعتی

گروه مهندسی dasme با تکیه بر تجربه کارشناسان خود در صنعت ساخت و تولید ، قادر به طراحی مفهومی قطعات و تجهیزات صنعتی بوده و قادر است در هر زمان از پروژه و با کمترین بودجه مورد نیاز طراحی مورد نیاز شما را تکمیل نماید.

خدمات ما در طراحی صنعتی به شرح ذیل است:

 • طراحی مفهومی
 • طراحی و توسعه محصول
 • بهینه سازی محصولات
 • مدل سازی قطعات و تهیه کاتالوگ استاندارد متناسب با نیاز
 • شبیه سازی سه بعدی و آنالیز برخورد در پروژه های بزرگ
 • طراحی ابزار

  • Stretch Form Tooling
  • BIW Fixture
  • Jigs & Fixtures
  • Mold Design
  • Composite Trim Tooling
  • Tool Mods
 • تهیه نقشه های نصب تجهیزات

  • نقشه کشی و تلرانس گذاری روی قطعات
  • بازرسی قطعات
  • تهیه نقشه های as-built
 • طراحی پایپینک و تیوبینگ
 • طراحی مبدل حرارتی برای کوره های سوخت گاز و هوا
 • طراحی اتوماسیون صنعتی و کنترل مانیتورینگ
 • مهندسی معکوس و اسکن سه بعدی از قطعات
 • تهیه کد های آماده در مدلینگ و پروسس مورد نیاز شما(طراحی پارامتریک)
 • آموزشی نرم افزارهای داسالت سیستم خاص مدل های شما
 • مدیریت کلید در دست پروژه