یکپارچه سازی نرم افزارهای مهندسی( CAD Integration)

یکپارچه سازی نرم افزارهای مهندسی( CAD Integration)

برخی مزایای یکپارچه سازی سیستم های CAD با پلتفرم TEAMCENTER

 • امکان انجام طراحی همزمان روی یک محصول در یک محیط واحد
 • اتصال انواع نرم افزارهای MCAD/ECAD/CAE/CAM به دیتابیس TC
 • استفاده مجدد از مدل ها و قطعات
 • فعالیت تیم ها و واحد های مختلف با نرم افزارهای CAD متفاوت بر روی یک پروژه و ایجاد BOM مشترک از کل پروژه
 • امکان ایجاد رویژنینگ و ورژنینگ در محصولات به آسانی
 • مدیریت ساختار محصول و انتقال ساختار از نرم افزارهای CAD به سیستم مدیریت دیتا TC و بلعکس
 • نمایش سه بعدی قطعات با امکان اندازه برداری و تلرانس گذاری در محیط TC بدون نیاز به سیستم های CAD
 • امکان مارک آپ گیری و ایجاد گزارش از طراحی محصول
 • ارتباط آسان برای تعامل و تبادل اطلاعات بین کاربران CAD
 • حذف کپی کاری و موازی کاری های غیر ضروری
 • سرعت در جستجوی فایل ها و رویژن های صحیح
 • امکان الحاق مستندات با انواع فرمت به داده های CAD
 • امکان مدیریت دسترسی به اسناد و فقط خواندنی کردن داده های CAD
 • ساخت اتوماتیک جدول نقشه ها بر اساس اطلاعات پلتفرم TC
 • گزارش گیری از داده های تولی شده در CAD
 • امکان CHECK IN & CHECK OUT در هنگام طراحی
 • امکان بک آپ گیری اتومات از داده های CAD