آنالیز و شبیه سازی

آنالیز و شبیه سازی

آنالیز و شبیه سازی

چنانچه برا ی اطمینان از نتایج محاسبات خود نیاز به مشورت دارید ، ما قادریم تا با روش های علمی و یا المان محدود نتایج را برا ی شما تهیه و مقایسه نماییم. گروه مهندسی DASME طیف وسیعی از تحلیل و شبیه سازی را در زمینه  شبیه سازی ساخت  دیجیتالی ،سلول های رباط و المان محدود در سراسر فرایند توسعه محصول  ارئه میدهد. کارشناسان ما قادرند تا در هر فاز از پروژه حضور پیدا کرده و نتایج شبیه سازی را در کمترین زمان در اختیار مشتری قرار دهند.

 

انواع تحلیل المان محدود (FEA)

 • Structural
 • Dynamic
 • Thermal

تحلیل کامپوزیت

 • Producibility Analysis
 • Springback Calculation
 • Curing Simulation

نرم افزارهای تحلیل (CAE)

 • DS Simulia – Abaqus
 • NX Nastran
 • Fluent
 • simdesigner

انواع شبیه سازی

 • 3D Assembly Simulations
 • 3D Manufacturing Process Simulations
 • 3D Technical Documentation

نرم افزارهای شبیه سازی

 • 3DVIA Composer
 • CATIA Composer
 • Tecnomatix
 • DELMIA