مشاوره مهندسی

مشاوره مهندسی

بعضی مواقع تکنولوژِی آسان نیست، یک خطای کوچک در ساخت یا فاجعه میشود و یا خسارت سنگین، گروه مهندسی  DASME با گرد آوری متخصصین مسلط به مباحث علمی و تهیه بهترین ابزارهای طراحی برای آنها، میتواند طراحی های شما را بهینه کرده و با تحلیل های خطی و غیر خطی شما را از تسلیم نشدن طراحی مطمئن کند. همچنين اسناد و مدارك كامل طراحي و يا تغييرات (as build) را براي شما تهيه خواهيم نمود.

 

ابزارهای طراحی ما در ذیل آمده است که امکان آموزش در برخی از این نرم افزار های نیز وجود دارد.

ابزارهای طراحی

 • CATIA , V5, V6
 • Siemens NX
 • SolidWorks
 • AutoCAD
 • ProE / Creo
 • Solid Edge
 

ابزارهای مدیریت اسناد

 • SmarTeam
 • Enovia
 • Teamcenter

ابزارهای تحلیلی

 • DS Simulia – Abaqus
 • NX NASTRAN
 • Fluent Gambit
 • Ansys

ابزارهای شبیه سازی

 • 3DVIA Composer
 • CATIA Composer
 • Adobe 3D PDF
 • DELMIA

برنامه نویسی اتوماسیون

 • VB
 • Python
 •   ++c