برنامه های CNC

برنامه های CNC

مدل یا نقشه قطعه مورد نظر خود را به ما تحویل داده و کدهای ماشینکاری آن را برای هر کنترلری از ما تحویل بگیرد.

NC Programming Services

 برنامه های CNC

در برخی پروژه های توسعه محصول ، حجم قطعات جدید که به ماشین کاری نیاز دارند انقدر بالا میرود که تولید کنندگان خود به تنهایی زمان کد نویسی را ندارند. گروه مهندسی DASME با داشتن کادری مجرب در زمینه کد نویسی با نرم افزارهای پیشرفته ذیل ، قادر است  در تسریع کد نویسی ماشین های CNC کمک کرده تا سازندگان زمان تنگ خود را صرف توانایی های اصلی خود کنند.

خدمات قابل ارائه در برنامه نویسی ماشینکاری

 • 5 Axis Milling
 • Waterjet Programming
 • CMM Programming
 • Process Improvement

نحوه اعتبار سنجی به برنامه

 • Vericut Simulation
 • Vericut Optimization
 • Vericut Machine Model Creation
 • Q-checker Validation Software

نرم افزارهای مورد استفاده

 • CATIA V5 / V6
 • Siemens NX
 • Mastercam

آموزش ماشینکاری در

 • CATIA V5 / V6